Kyralovi.cz
Je-li B bodem ukončení trajektorie malvice, puzené gravitační
silou z bodu A, bod C je kolmým průmětem bodu A a bod A je na stromě,
potom vzdálenost bodů B a C se limitně blíží k nule.
-- Česká přísloví ve vědecké češtině
Automaticky generováno pomocí Fortune PHP z české databáze.

{19.05.2009}    Dvě nové galerie


{23.12.2008}    PF 2009Hodně štestí, zdraví, lásky, úspěchů a splněných snů v novém roce 2009

     přejí
          Kyralovi

{29.03.2008}    U Ivana


Opět po roce...

galerie

(c) 2004-2007 MaRoS
Bývalá součást projektu naproti.cz