Kyralovi.cz
Existují tři základní teorie, které vysvětlují fenomén mizejících
obchodů, tabernae vagantes, jak se jim odborně říká.
První tvrdí, že se před tisíci lety někde v mnohovesmíru vyvinula
rasa, která měla zvláštní schopnost levně nakupovat a draze prodávat.
Netrvalo dlouho a ovládali obrovskou mezihvězdnou říši, kterou nazvali
Prodejminium. Ti nejchytřejší z jejich společenstva vyvinuli speciální
pohonné jednotky, které jim umožňovaly prolomit černé stěny vesmíru s celými
obchody a tak otevřít nepředstavitelné množství nových trhů a odbytišť.
Ještě teď, dlouho potom, kdy světy Prodejminia zmizely ve výhni jejich
zanikajícího vesmíru, roznášejí potulné obchody a obchůdky zboží a
prohryzávají si cestu stránkami kosmu jako červ třídílným románem.
Druhá teorie dokazuje, že tajemní obchodníci a jejich obchůdky
jsou výtvory laskavého osudu a je jim přiřčena role dobré víly, která
dodá pravou věc v pravý čas.
Třetí teorie tvrdí, že jsou to jen geniálně vymyšlená zařízení
k obcházení platby daně z přidané hodnoty.
-- T. Pratchett: Lehké fantastično
Automaticky generováno pomocí Fortune PHP z české databáze.

{19.05.2009}    Dvě nové galerie


{23.12.2008}    PF 2009Hodně štestí, zdraví, lásky, úspěchů a splněných snů v novém roce 2009

     přejí
          Kyralovi

{29.03.2008}    U Ivana


Opět po roce...

galerie

(c) 2004-2007 MaRoS
Bývalá součást projektu naproti.cz