* Datum: 31.8. 2002 *================================================================== * 6.10.2002 * přidán detail.php *------------------------------------------------------------------ * 7.10.2002 * přidána autorizace heslem pro vybranou galerii *******************************************************************/ // --------- Konfigurace ------------ // Globální nastavení, respektuje lokální nastavení // nazev se skládá takto: // náhled: ####.jpg foto0001t.jpg // obrázek: ####.jpg foto0001.jpg $menu="galerie"; error_reporting(E_ALL); // ************ AUTORIZACE ****************** $autoID=1; // 1 - server přidává automaticky PHPSESSID //$autoID=0; // 0 - server NEpřidává automaticky PHPSESSID $ID=''; if (isset($heslo) and $heslo!='') { session_start(); session_unregister('heslo'); if (!session_is_registered('pass')) { if (!isset($pass)) { include 'pass.php'; exit(); } elseif (strncmp($heslo,md5($pass), strlen($heslo)) == 0 ) { session_register('pass'); if (!$autoID) $ID='&PHPSESSID='.$DID; else $ID=''; } else { include 'pass.php'; exit(); } } elseif(strncmp($heslo,md5($pass), strlen($heslo)) != 0 ) { session_unregister('pass'); session_destroy(); include 'pass.php'; exit(); } elseif (!$autoID) $ID='&PHPSESSID='.$PHPSESSID; else $ID=''; } // ************ KONEC AUTORIZACE ****************** if (!isset($prefix)) $prefix='foto'; // prefix v názvu obrázku if (!isset($suffix)) $suffix='t'; // suffix v názvu obrázku if (!isset($colums)) $colums=4; // počet sloupců v galerii if (!isset($width)) $width=100; // šířka jednoho sloupečku if (!isset($nadpis)) $nadpis='Fotogalerie'; // nadpis galerie // nastavíme default hodnoty if (isset($_GET['page'])) $page=$_GET['page']; else $page=1; // stránka v galerii if (isset($_GET['ipp'])) $ipp=$_GET['ipp']; else $ipp=12; // počet obrázků na stránku if (isset($_GET['detail'])) $detail=$_GET['detail']; if (isset($_REQUEST['old'])) $old=$_REQUEST['old']; $main_pref="../../"; require('../../hlavicka.php'); ?>
Pouť Raškovice 2009

| předchozí | následující |


Zobrazit na stránku | 12 | 24 | 48 | všechny | obrázků.

- zpět na seznam galerií -

Idea Agarwaen, PHP kód Maros.
(c) 2004-2007 MaRoS
Bývalá součást projektu naproti.cz