Kyralovi.cz
O mravní kultuře svědčí míra, v jaké dokážeme ovládnout temné stránky
vlastního charakteru; o intelektuální kultuře zase míra ovládnutí temných
sil skrývajících se v našem myšlení.
-- Lubnicki
Automaticky generováno pomocí Fortune PHP z české databáze.

{31.12.2014}    PF 2015Přejeme vše nej v Novém roce 2015.
{24.12.2013}    PF 2014Šťastné a veselé a ať Vám v novém roce nikdy nedojde pára.
{19.12.2011}    PF 2012(c) 2004-2007 MaRoS
Bývalá součást projektu naproti.cz